Czy nadal opłaca się wnosić sprawy frankowe?

W chwili obecnej osoby, które zaciągnęły wiele lat temu kredyty waloryzowane frankiem szwajcarskim, mają - co do zasady - trzy możliwe sposoby postępowania. Mogą dalej spłacać kredyt zgodnie z umową, zawrzeć z bankiem ugodę na nowo kształtującą zasady spłaty kredytu albo wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy, alternatywnie o jej „odfrankowienie” i dokonanie związanych z tym rozliczeń.
Czy wobec możliwości zawarcia ugody z bankiem nadal warto kierować sprawę do sądu? Oczywiście, odpowiedź zależy od tego, na czym najbardziej nam zależy, jednak większość frankowiczów decyduje się na wystąpienie do sądu. Powyższe wynika z tego, że:

  1. aktualnie warunki ugód proponowane przez banki są dla kredytobiorców zdecydowanie mniej korzystne finansowo niż wyroki sądów,
  2. frankowicze wygrywają obecnie w zdecydowanej większości sporów sądowych z bankami – skuteczność powództw w tego rodzaju sprawach wynosi ok. 98%1,
  3. kwestia, czy bank może dochodzić od kredytobiorcy dodatkowych roszczeń poza zwrotem wypłaconej kwoty kredytu nie jest obecnie przesądzona, jednak zgodnie z opinią rzecznika generalnego TSUE bank nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału, podczas gdy takie roszczenie przysługuje kredytobiorcy wobec banku.

Można wręcz stwierdzić, że nie było dotąd lepszego czasu na wytoczenie powództwa w sprawie kredytu waloryzowanego. Aktualnie sądy są przychylne frankowiczom, jednak nie zawsze tak było. Niewykluczone, że za kilka lat po raz kolejny zmieni się linia orzecznicza i wygranie sprawy będzie trudniejsze niż obecnie. Ponadto każde roszczenie o zapłatę ulega z czasem przedawnieniu i nie może być wtedy skutecznie dochodzone przed sądem.
Niezależnie od tego, czy rozważamy wystąpienie do sądu czy zawarcie ugody z bankiem, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skorzystać z porady adwokata, który oceni naszą indywidualną sytuację oraz przedstawi korzyści i ryzyka związane z każdym z tych rozwiązań.

Jeżeli masz pytania lub jesteś stroną umowy frankowej i potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu z nami!


1 https://pieniadze.rp.pl/budzet-rodzinny/art38020761-frankowicze-2023-sad-czy-ugoda-po-tsue