Odszkodowania

Zdarzenia drogowe, wypadki przy pracy, błędy w sztuce lekarskiej czy zwykłe potknięcia lub poślizgnięcia stanowią przykry element naszej codzienności i mogą dotknąć każdego z nas. Dochodzenie wyrównania doznanej wskutek jednego z ww. zdarzeń szkody, czy to majątkowej czy też - niemajątkowej (tzw. krzywdy), bez szczegółowej znajomości przepisów prawa, a także chociażby - praktyki działania zakładów ubezpieczeń czy sądów, może być trudne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, pomagamy uzyskać stosowne świadczenia - odszkodowania, zadośćuczynienia, renty - od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów zobowiązanych. Działamy zarówno na rzecz klientów indywidualnych - osób bezpośrednio poszkodowanych i członków ich rodzin, jak i przedsiębiorców. Szczegółowo analizujemy każdą sprawę, ustalamy rodzaj i wysokość należnych Klientowi świadczeń, reprezentujemy na etapie przedsądowym, w tym w ramach likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, a także - w postępowaniu przed sądem. 

Działamy w imieniu poszkodowanych w szczególności w sprawach dotyczących:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • potknięć i poślizgnięć,
  • błędów medycznych.

Pomagamy uzyskać odszkodowania, wyrównujące straty majątkowe, jak też - zadośćuczynienia, stanowiące rekompensatę doznanego bólu i cierpienia, czy wreszcie - renty - związane chociażby ze zwiększeniem się potrzeb osoby poszkodowanej bądź też ograniczeniem jej widoków na przyszłość.