Prawo karne

Prawo karne to znana każdemu, elementarna dziedzina prawa. Określa ona, w najogólniejszym zarysie, czyny będące przestępstwami/wykroczeniami, grożące za ich popełnienie kary (czy inne środki - jak środki karne i kompensacyjne), a także zasady odpowiedzialności karnej i wykonywania kar oraz innych, przewidzianych przez przepisy, środków.

Z zaangażowaniem bronimy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego:

  • w postępowaniu przygotowawczym,
  • w postępowaniu sądowym,
  • w postępowaniu wykonawczym.

Nasze usługi obejmują również postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz w sprawach o wykroczenia.

Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - działając w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Sporządzamy wymagane w danej sytuacji wnioski, reprezentujemy Klientów w toku czynności postępowania, w razie potrzeby - wywodzimy stosowne środki odwoławcze (zażalenia, apelacje, kasacje etc.). W każdej sprawie uzgadniamy indywidualną taktykę, dążąc do realizacji najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań.