Prawo rodzinne

Podstawowym zbiorem reguł w ramach omawianej dziedziny prawa jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jego przepisy obejmują szerokie spektrum zagadnień - od stosunków majątkowych i niemajątkowych między małżonkami, przez władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi i obowiązek alimentacyjny, po kwestię opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego cechuje istotny stopień skomplikowania, niosą one ze sobą zazwyczaj równocześnie znaczny ładunek emocjonalny.

Naszym Klientom oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie, połączone z empatią i wsparciem, co umożliwia osiąganie założonych rezultatów w tych trudnych sprawach.

Pomoc prawną świadczymy w szczególności w sprawach:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • o podział majątku wspólnego małżonków,
 • o alimenty, w tym o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • o zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym o ograniczenie i o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • o zgodę sądu na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. 

Zapewniamy reprezentację w postępowaniu sądowym, prowadzimy mediacje. Doradzamy, sporządzamy projekty pism. Przygotowujemy a także weryfikujemy i opiniujemy porozumienia dot. kwestii z zakresu prawa rodzinnego.