Nasz zespół

Adwokat Maciej Marczak

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wielokrotnie nagradzany stypendiami za wyniki w nauce, dwukrotnie wyróżniony listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W roku akademickim 2008/2009 studiował na Wydziale Prawa Universiteit Gent w Belgii. Swoje szkolenie, celem przygotowania do wykonywania zawodu adwokata, odbył w latach 2011 – 2014 w renomowanej Kancelarii Adwokackiej Wentlandt & Walkiewicz w Łodzi, pod patronatem adw. Jerzego Walkiewicza, współpracując równocześnie blisko z adw. Marią Wentlandt – Walkiewicz.

Od 2014 roku prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi. Filia kancelarii znajduje się w Zduńskiej Woli. Zajmuje się szerokim spektrum zagadnień prawnych, specjalizując się w szczególności w sprawach odszkodowawczych, w tym dotyczących błędów w sztuce lekarskiej oraz wypadków komunikacyjnych, sprawach rodzinnych czy wreszcie - administracyjnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Adwokat Magdalena Marczak - Wiszowaty

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi, mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej dotyczącej postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Górala. Aplikację adwokacją odbyła w kancelarii Świeszkowski&Jóźwiak adwokat i radca prawny sp. p., specjalizującej się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym prawie nowych technologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym także wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, jak również przedsiębiorców indywidualnych, działających m.in. w branży budowlanej, IT, e-commerce, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługach. Prowadzi spory sądowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych oraz dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych. Biegle posługuje się językiem angielskim.