Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych, regulujących działalność organów administracji oraz równocześnie - prawa i obowiązki obywateli jako podmiotów "administrowanych". Prawo administracyjne zaliczane jest do prawa publicznego, stanowi szeroką i zróżnicowaną dziedzinę prawa. 

Dzięki naszej wiedzy, obejmującej zarówno materialne prawo administracyjne jak i procedury postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, a także doświadczeniu - świadczymy skuteczną pomoc prawną w zakresie omawianej dziedziny prawa, w szczególności w sprawach dotyczących:

  • prawa budowlanego,
  • prawa zagospodarowania przestrzennego,
  • prawa o gospodarce nieruchomościami,
  • prawa spółdzielczego.

Doradzamy i opiniujemy, przygotowujemy projekty pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (wnioski, odwołania, zażalenia, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego etc.). Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji  oraz sądami administracyjnymi.