Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Zapewniamy pełną i bieżącą opiekę prawną w zakresie wszystkich kwestii, z którymi zmaga się na co dzień (i nie tylko!) przedsiębiorca.

W szczególności:

 • sporządzamy i opiniujemy umowy, regulaminy i inne dokumenty niezbędne w działalności przedsiębiorcy,
 • pomagamy w negocjowaniu umów oraz negocjacjach ugodowych,
 • pomagamy w sprawach dotyczących pracowników (prawo pracy, umowy cywilnoprawne),
 • wykonujemy audyty i przygotowujemy dokumentację RODO,
 • pomagamy w założeniu, przekształceniu i likwidowaniu spółek,
 • doradzamy w bieżących sprawach korporacyjnych spółek,
 • doradzamy w kwestiach podatkowych,
 • przygotowujemy informacje o zmianach w prawie,
 • przygotowujemy opinie prawne, 
 • pomagamy w dochodzeniu wierzytelności od dłużników – zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i egzekucyjnym,
 • reprezentujmy naszych klientów przed sądami, urzędami skarbowymi i innymi organami administracji.