Czego potrzebujesz by pozwać bank w sprawie kredytu frankowego?

Osoby, które zawarły umowę kredytu indeksowanego lub waloryzowanego walutą obcą (najczęściej frankiem szwajcarskim, tzw. "kredyty frankowe") w ostatnich latach powszechnie dochodzą od banków swoich roszczeń związanych z nieważnością umowy tudzież zawartymi w niej - niedozwolonymi postanowieniami. Mimo podkreślonego już wyżej - masowego charakteru spraw tego rodzaju - w żadnym wypadku nie można uznawać ich za sprawy nieskomplikowane czy wręcz schematyczne. Z uwagi już tylko na zróżnicowanie umów kredytowych, a także rozbieżności w orzecznictwie sądów, w każdym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy prawnej, a następnie wyliczenia ew. roszczeń. Kredytobiorcy często decydują się więc skorzystać z pomocy adwokata. Zastanawiasz się, jakie dokumenty powinieneś przedstawić prawnikowi do analizy?

W pierwszej kolejności adwokat ocenia, czy umowa jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami oraz, czy znajdują się w niej niedozwolone postanowienia. W tym celu należy dostarczyć dokumenty, które masz już w domu – umowę wraz ze wszystkimi aneksami oraz, jeśli posiadasz, regulamin banku dotyczący Twojej umowy.

Następnie, w celu dokładnego ustalenia wysokości roszczenia o zapłatę, konieczne jest uzyskanie z banku zaświadczenia, w którym wskazana zostanie cała historia obsługi kredytu, czyli kwota i waluta wypłaconego kredytu, daty, kwoty i waluty poszczególnych spłat, kwota pozostała do spłaty, informacja o zmianach oprocentowania oraz o pobranych przez bank kosztach pozaodsetkowych, takich jak np. prowizje i składki ubezpieczeniowe. Jeżeli nie miałeś w domu kopii regulaminu banku, we wniosku o wydanie zaświadczenia powinieneś dodatkowo poprosić o przesłanie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy

Czas oczekiwania na dokumenty w większości banków wynosi około miesiąca. Jeżeli pomimo upływy tego terminu nie otrzymasz zaświadczenia, warto skontaktować się z bankiem osobiście lub telefonicznie w celu potwierdzenia kiedy zostanie ono wydane. W przypadku odmowy wydania dokumentów lub trudności w kontakcie z bankiem należy złożyć reklamację. Wniosek i reklamację możesz sporządzić osobiście lub skorzystać w tym zakresie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Zgromadzenie wyżej wskazanych dokumentów jest konieczne do podjęcia sprawy dot. "kredytu frankowego", dostarczenie ich już przy pierwszej wizycie u prawnika z pewnością przyśpieszy stosowne przygotowania.