Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna i złożona dyscyplina, której przedmiotem jest regulacja stosunków majątkowych i niemajątkowych między podmiotami prawa prywatnego, na zasadzie równorzędności tychże podmiotów. Innymi słowy - jest to zbiór przepisów dotyczących stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi i prawnymi. Do dziedziny tej zaliczane są także m.in. prawo spadkowe, rodzinne czy prawo pracy, w jej granicach pozostają chociażby sprawy odszkodowawcze. Dla większej przejrzystości wyodrębniliśmy jednak wspomniane wyżej dyscypliny, poświęcając im osobne wpisy w ramach naszej oferty. 

Mimo wspomnianej rozległości oraz skomplikowania prawa cywilnego, dzięki szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu, świadczymy skuteczną pomoc prawną w szczególności w następujących rodzajach spraw:

  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o uznanie za zmarłego,
  • dotyczących służebności, w tym służebności drogi koniecznej,
  • o rozgraniczenie,
  • o zasiedzenie,
  • o zniesienie i rozliczenie współwłasności,
  • dotyczących roszczeń z nienależytego wykonania umowy bądź niewykonania umowy, w tym także uprawnień z rękojmi,
  • o eksmisję, 
  • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu,
  • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Zapewniamy reprezentację na etapie przedsądowym oraz we właściwym postępowaniu. Doradzamy, sporządzamy projekty pism. Przygotowujemy a także weryfikujemy i opiniujemy umowy, zgodnie ze zgłoszonym przez Klienta zapotrzebowaniem. Pomagamy w sporządzeniu wniosków o wpis w Księdze Wieczystej.