Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest dyscypliną prawa cywilnego, regulującą - najogólniej rzecz ujmując - kwestię przejścia praw i obowiązków osoby zmarłej na inne podmioty. Prawo spadkowe określa w szczególności źródła powołania do spadku, ustawowy porządek dziedziczenia i formę testamentu, sposoby oraz skutki przyjęcia i odrzucenia spadku, czy wreszcie - uprawnienia wynikające z zachowku, sposób działu spadku, zakres dopuszczalnych umów dot. spadku. Jest to dziedzina złożona, wymagająca zarówno znacznej wiedzy merytorycznej jak i praktycznego doświadczenia w sprawach z jej zakresu.

Pomoc prawną świadczymy w szczególności w sprawach:

  • o stwierdzenie nabycia spadku (w tym m.in. połączonego z kwestionowaniem ważności testamentu),
  • o dział spadku,
  • o zachowek (w tym połączonego m.in. z kwestionowaniem wydziedziczenia),
  • o niegodność dziedziczenia,
  • o sporządzenie spisu inwentarza.

Zapewniamy reprezentację w postępowaniu sądowym, sporządzamy projekty pism, doradzamy.