Pracodawco, czy jesteś gotowy na koniec COVID-19?

W związku z epidemią COVID-19 od około trzech lat w Polsce obowiązuje szereg szczególnych rozwiązań, które miały na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa oraz ułatwienie funkcjonowania w tych warunkach państwa i obywateli. W ramach wspomnianych regulacji ustawodawca m.in. przedłużył obowiązywanie wielu dokumentów, których termin ważności upłynął w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  oraz zawiesił określone obowiązki. 
W chwili obecnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, stan ten obowiązuje w Polsce do 30 kwietnia 2023 r. Jeżeli nie zostanie on przedłużony, a takie sugestie padają ze strony Ministerstwa Zdrowia, pracodawcy będą musieli zadbać o dopełnienie licznych formalności. 
W szczególności konieczne będzie, jeżeli obowiązki te nie były realizowane w okresie obowiązywania przepisów covidowych:

  1. zalegalizowanie pobytu zatrudnionych cudzoziemców – wnioski w tym zakresie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  2. wykonanie badań okresowych pracowników – w terminie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  3. kierowanie nowych pracowników na badania wstępne na starych zasadach, niezależnie od zajmowanego stanowiska, 
  4. przeprowadzenie okresowych szkoleń BHP – w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 
  5. wymiana przez pracowników dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów, których termin ważności upłynął w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Z uwagi na prawdopodobieństwo dużego obciążenia urzędów i lekarzy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego istnieje ryzyko, że dochowanie powyższych terminów okaże się w rzeczywistości niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wskazane jest, by pracodawcy podjęli niezbędne działania jak najszybciej, w celu ich rozłożenia w czasie.