Wycofanie się z powodu ciąży z porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Około 3 miesięcy temu rozwiązałam za porozumieniem stron umowę o pracę. Praca nie była źle płatna, przestała mnie jednak satysfakcjonować, czułam, że się w niej nie rozwijam. Umowa o pracę zawarta był na czas nieokreślony, zaś podpisanie porozumienia nastąpiło z mojej inicjatywy. Już po podpisaniu porozumienia okazało się, że jestem w ciąży. Wg. lekarza byłam w ciąży jeszcze przed rozwiązaniem umowy o pracę. Nie znalazłam do tej pory nowego zatrudnienia, obawiam się, że nikt nie zatrudni kobiety w ciąży. Czy w związku z ciążą byłam chroniona przed zwolnieniem i czy można w zw. z tym anulować zawarte porozumienie?

Nasza odpowiedź:

Ochrona pracy kobiet w ciąży (art. 177 k.p.) nie rozciąga się niestety na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (bez względu kto wyszedł z inicjatywą porozumienia), dotyczy wyłącznie zakazu wypowiadania/rozwiązania umowy o pracę oraz zakazu dokonywania wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę.

Sprawa nie jest jednak stracona!

Zarówno w literaturze prawniczej jak i w orzecznictwie sądów, przyjmuje się i to w sposób konsekwentny, że ciąża pracownicy jest okolicznością istotną z punktu widzenia kształtowania stosunku pracy, a zasada ochrony pracy kobiet w ciąży jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Implikacją powyższego jest uznanie, że pracownica, która złożyła pracodawcy ofertę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie wiedząc, że jest w ciąży, może uchylić się od skutków swego oświadczenia, powołując się na błąd (tak chociażby: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 roku, sygn. akt: II PK 78/19).

W takim wypadku odpowiednie (art. 300 k.p.) zastosowanie znajdzie zatem przepis art. 84 § 1 k.c., przy czym nie ma znaczenia czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy pracodawca wiedział o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć. 

Może się Pani zatem uchylić od zwartego porozumienia, składając pracodawcy stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 1 roku od wykrycia błędu (zalecane niezwłoczne złożenie oświadczenia).